Proiectul CCS4CEE se încheie cu îmbunătățirea cunoștințelor și conștientizării oportunităților de captare și stocare a carbonului în Europa Centrală și de Est

Ervinas Škikūnas Associate Partner

Context

În decembrie 2023, proiectul CCS4CEE, un efort de colaborare finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin SEE și Norvegia prin Fondul de granturi pentru Cooperare Regională, s-a încheiat cu succes. Consorțiul proiectului a reunit parteneri regionali puternici, inclusiv CIVITTA, WiseEuropa, Grupul pentru Politică Energetică, Institutul pentru Integrare Europeană și partenerul de expertiză Bellona. Scopul proiectului a fost să reaprindă discuții privind captarea și stocarea carbonului (CCS) pe termen lung în Europa Centrală și de Est (CEE).

Scopul proiectului a fost de a crește gradul de conștientizare și de a reînnoi discuția pe această temă în regiune, conducând la noi politici și proiecte comune. CCS este un proces prin care CO₂ din surse industriale este captat, separat, tratat și transportat într-o locație de depozitare pe termen lung. Subiectul CCS nu este foarte cunoscut. Cu toate acestea, este o tehnologie crucială pentru reducerea emisiilor de carbon, care ar putea ajuta la combaterea încălzirii globale în curs în prezent.

În timpul desfășurării proiectului, activitățile au vizat factori de decizie naționali și locali, instituții de cercetare și societatea civilă. Țările vizate au fost Țările Baltice, Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croația și România.

CCS4CEE a analizat situația CCS la nivel național și regional

Proiectul CCS4CEE a fost implementat în trei etape:

  1. Determinarea punctului de pornire: evaluarea stării actuale, potențialul opțiunilor tehnologice, peisajul politicilor europene și contextelor naționale.
  2. Elaborarea roadmap-urilor naționale și a unui roadmap de cooperare regională pentru implementarea CCS.
  3. Sprijinirea implementării roadmap-urilor prin crearea de rețele și evenimente de consolidare a capacităților.

Pe parcursul proiectului, CIVITTA a fost responsabilă de diverse activități, inclusiv implementarea sarcinilor analitice în țările baltice și Ucraina, precum și organizarea diferitelor evenimente în cadrul proiectului.

În etapa inițială, situația existentă a fost evaluată din diverse perspective, pornind de la natura și volumul emisiilor de CO₂ (cu accent pe industriile energetice și manufacturiere) și analizând alte aspecte de-a lungul lanțului valoric CCS, inclusiv opțiunile de transport și stocare subterană în ţările respective. Alți factori, cum ar fi potențialul de utilizare a CO₂, mediul legislativ și politic, percepția publicului și experiența istorică în acest domeniu, au fost, de asemenea, analizați pentru a înțelege mai bine situația.

În plus, partenerii consorțiului au organizat mai multe întâlniri, conferințe, evenimente și o călătorie de studiu pentru a împărtăși cunoștințele și experiența CCS. De exemplu, la sfârșitul lunii iunie 2023, proiectul CCS4CEE a găzduit o călătorie de studiu pentru părțile interesate din regiune, menită să prezinte proiecte CCS în curs de dezvoltare în Norvegia, inclusiv terminalul Northern Lights CO₂ din fiordurile Bergen și fabrica de ciment Norcem din Brevik.

Impactul neașteptat al războiului asupra emisiilor de carbon din Ucraina

Au fost efectuate două analize diferite pentru a evalua dezvoltarea potențială a CCS în Ucraina. Motivul din spatele acestei decizii a fost schimbarea semnificativă a situației cauzată de război. O evaluare a fost făcută înainte de începerea războiului, împreună cu alte țări. A doua a fost realizată după începerea războiului, formând baza dezvoltării roadmap-ului național al Ucrainei. 

Evaluarea arată că sectoarele consumatoare de energie din Ucraina, cum ar fi generarea de energie, producția de metale și industria chimică, contribuie semnificativ la PIB-ul și emisiile de CO₂ ale țării. Impactul invaziei ruse a avut un impact semnificativ asupra economiei Ucrainei – de exemplu, din cauza închiderii fabricilor, emisiile de CO₂ au scăzut semnificativ. Cu toate acestea, deși nu este evident, utilizarea sporită a vehiculelor militare cu emisii intensive, daunele asupra pădurilor și incendiile cauzate de atacurile asupra rezervelor de petrol și a infrastructurii au condus la o creștere notabilă a emisiilor de CO₂. În plus, pierderile severe au afectat nu numai sectoarele industriale, cum ar fi energia, metalurgia și agricultura, ci și locuințele. De asemenea, cercetarea a fost completată cu o analiză a diferitelor scenarii de recuperare pentru Ucraina, cu un accent deosebit pe aplicațiile tehnologice din industrii. 

Cu toate acestea, în contextul redresării postbelice, există un potențial pentru utilizarea sporită a surselor de energie regenerabilă și a tehnologiilor CCS, care ar putea juca, de asemenea, un rol în reducerea emisiilor de CO₂ și în modernizarea industriei. Ca și înainte, economia și industriile vor trebui să ajusteze și să utilizeze tehnologii noi și eficiente din punct de vedere energetic pentru a reconstrui fabricile și infrastructura, pentru a evita dependența de sursele externe de materii prime. În plus, prețurile mai mari la energie și cererea de certificate de emisie pe piața UE ar putea duce, de asemenea, la un interes mai mare pentru proiectele CCS și CCU din Ucraina și din regiune.

Direcții și recomandări viitoare pentru CCS

CIVITTA se mândrește cu prezența în cadrul unui proiect atât de semnificativ și că a contribuit la potențiale noi proiecte și inițiative în CCS. Ervinas Škikūnas, partener asociat la CIVITTA în proiectul CCS4CEE, spune: „În statele baltice, volumul conversațiilor despre CCS în mass-media publică a fost unul scăzut. Cu toate acestea, în ultimii câțiva ani, care, printr-o coincidență, se suprapun cu proiectul CCS4CCE, calitatea conversației s-a schimbat. Părțile interesate, în special din industrie, au dezvoltat și împărtășit idei în mod proactiv în întreaga regiune. Proiectul nostru a făcut reunirea părților interesate mai ușoară, în persoană sau online, pentru a discuta problemele legate de CCS. Am avansat gândirea colectivă despre decarbonizare, care, în opinia mea, este cel mai mare succes din cadrul acestui proiect.”

Deși se observă un impuls în regiune, mai sunt încă o mulțime de activități de pus în practică pentru implementarea cu succes a CCS. Elementele cheie au fost subliniate în roadmap-urile politicilor naționale din fiecare țară și în roadmap-ul politicii regionale. Acțiunile care sunt evidente în regiune includ:

  • Lansarea platformelor dedicate CCS, ca o singură voce a CCS în țară, care se va concentra pe generarea și diseminarea cunoștințelor și implicarea în advocacy și susținere.
  • Implicarea activă în forurile și inițiativele existente și construirea de rețele pentru a accesa cunoștințe și finanțare.

Valts Ulmanis, Consultant Senior la CIVITTA pentru proiectul CCS4CEE: „Evaluarea situației existente și identificarea pașilor următori, implicând în același timp diferite părți interesate în diverse activități de-a lungul proiectului, sperăm că va asigura un impuls suplimentar în această regiune. Față de demararea acestui proiect, este încurajator să vedem că avem deja mai multe proiecte planificate în regiunea CEE, inclusiv activități în statele baltice. Cu toate acestea, este important de remarcat faptul că este nevoie de mult mai multă muncă și implicare din partea unor părți interesate cheie pentru a avansa acest subiect.”

Pentru a afla mai multe despre constatările și activitățile CCS4CEE, vizitați site-ul web al proiectului: https://ccs4cee.eu/

Comunicatul de presă a fost pregătit de CIVITTA, iar proiectul este finanțat de SEE și Fondul de Granturi Norvegian pentru Cooperare Regională.

  • Includerea CCS în strategiile naționale de decarbonizare și operaționalizarea unor astfel de strategii prin dezvoltarea unor cadre de reglementare și financiare favorabile.
  • Stabilirea politicilor fiscale pentru sprijinirea proiectelor pilot și demonstrative.
  • Dirijarea mai multor cercetări și finanțării publice către actualizarea potențialului local de stocare a CO₂ și stabilirea atlaselor naționale de stocare a CO₂.
  • Dezvoltarea de strategii de comunicare nuanțate pentru a crește gradul de conștientizare și acceptare a publicului.