Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectiv specific axa prioritară: Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Solicitanți eligibil: IMM-uri (mici si mijlocii) din mediul urban; și întreprinderi mijlocii din mediul rural.

Tipuri de acțiuni sprijinite/ Investiții finanțate: Ajutorul de stat regional pentru investiții reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială. Investiție inițială (pentru prezentul apel) înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

 • crearea unei unități noi, prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect/reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități;
 • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/ serviciu existent, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție;
 • diversificarea producției unei unități prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune ca noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/ prestate.

Alocare totală apel: 150 milioane de euro cu posibilitatea de alocare suplimentară de fonduri până la 550 milioane de euro

Valoarea finanțării nerambursabile: Minim 1,5 milioane euro - Maxim 6 milioane euro

Intensitatea finanțării nerambursabile: 45% - 70%

Termen depunere: 30.10.2020 – 30.11.2020

 

Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Obiectiv specific program: Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Solicitanți eligibili: IMM-uri care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Consorții formate din: Entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două) și IMM-uri care își desfășoară activitatea în România.

Cheltuieli eligibile:

Ajutoarele regionale pentru investiții:

 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune),
 • amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect
 • achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare:

 • Cheltuielile cu personalul
 • Cheltuieli cu achiziția de instrumente și echipamente
 • Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe
 • Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor:

 • Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare
 • Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională:

 • Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului
 • Cheltuielile pentru instrumente, echipamente
 • Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe
 • Cheltuieli pentru amenajare data center
 • Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare

Ajutor de minimis:                                               

 • Cheltuieli de informare și publicitate
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații

Valoarea finanțării nerambursabile: Minim 1 milion de euro fără minimis – Maxim 5 milioane de euro  la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Contributia solicitantului: 20% – 80%

Termen depunere: 02.10.2020 – 02.11.2020

Silvia Ursu
Partener asociat
INOVAȚIE